Uw bijdrage aan de belofte

Zowel publieke en private organisaties kunnen zich de bij de Alliantie aansluiten.
Als u interesse heeft, vul het formulier zo volledig mogelijk in.
Daarna nemen wij contact met u op.

Ter inspiratie kunt u hierbij denken aan:

- Het signaleren van (verborgen) armoede in gezinnen.
- Het doorbreken van taboe, bijvoorbeeld door het maken van lespakketten voor scholen.
- Het financieren van ontbijtpakketten of materialen voor een sportclub.
- Het verbinden van Alliantie partners landelijk en lokaal.
- Het sociaal isolement doorbreken, bijvoorbeeld door activiteiten in gezinnen aan te bieden.
- Laten zien wat werkt door onderzoek en het delen van best practices.
- Ervaringsdeskundigen (kinderen en ouders) actief betrekken bij oplossingen.
- 'Systeemfouten’ in de schuldhulpverlening aankaarten en verandere

De initiatiefnemers van deze alliantie zijn:

© 2019