03-06-2019

Publieksacademie: Samen Stoppen wij Kinderarmoede

Op 3 juni organiseren partners van de Alliantie Kinderarmoede een publieksacademie in de stadschouwburg Groningen. Centraal staat de vraag “Wat kun je doen voor kinderen in armoede zodat ze enerzijds nu geholpen zijn bij wat ze nodig hebben en anderzijds hun kans op toekomst met perspectief vergroten”. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via publieksacademie@ndcmediagroep.nl.

13-06-2019

Nieuw tekenmoment voor partners in Eindhoven

Voor nieuwe partners organiseren we tijdens het jaarcongres van Alles is Gezondheid een nieuw moment. Als nieuwe partner ben je van harte uitgenodigd voor het jaarcongres en kun je de hele dag aan het programma deelnemen. Het nieuwe tekenmoment vindt plaats op het hoofdpodium om 15.00 uur. Voorafgaand ontmoeten partners elkaar tijdens een sessie waar o.a. de mini-documentaire Levenslang getoond wordt en ervaringsdeskundige Alinda Scheepers aanwezig is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robine Mens (t.van.velzen@allesisgezondheid.nl).

21-06-2019

Bijeenkomst ‘doorpakken door inpakken’ in Rotterdam

Samen met Sam& organiseert de Alliantie Kinderarmoede in mei een themabijeenkomst over bewustwording van kinderarmoede en sociale uitsluiting en het vergroten van het bereik (van voorzieningen). ‘Sam& voor alle kinderen’ is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Sam& biedt voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robine Mens (t.van.velzen@allesisgezondheid.nl).

24-06-2019

Lunchlezing Onderwijsinspectie in Utrecht: Kansen voor kinderen in Armoede

Besloten lezing.

initiatieven

De initiatiefnemers van deze alliantie zijn:

© 2019